Żdżary według rejestrów poborowych z wieków XVI-XVIII

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017.


We wsi Żdżary (Zdziary) pobierano podatek:

 • za 4 1/4 łana w 1580 r.1,
 • za 4 1/2 łana w 1652 r.2,
 • od 3 domów w 1661 r.3,
 • od 4 dymów włościańskich i 1 dymu innego w 1775 r.4,
 • od 4 dymów w 1789 r.5.

Przypisy:

 • 1Adolf Pawiński, Polska w XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. V, Warszawa 1895, s. 279.; 4 1/2 łana jest w: Witold Małcużyński, Rozwój terytorialny miasta Warszawy, Warszawa 1900, s. 195.
 • 2Witold Małcużyński, Rozwój terytorialny miasta Warszawy, Warszawa 1900, s. 195.
 • 4Ibidem, s. 195.
 • 2Ibidem, s. 195.
 • 5Ibidem, s. 195.
Reklamy

Osada Żdżary w świetle wzmianki w księdze poborowej z 1580 roku

Ostatnia aktualizacja: 6.01.2017.


[Wersja oryginalna: łacina]

„4. DISTRICTUS VARSCHOVIENSIS.
Illius partis Histulae.
1580.
(Ks. pobor. 28).1

(…)

DISTRICTUS TERRAE VARSOVIENSIS
ex hac parte Histulae.2

(…)

Parochia Żbikow.

(…)

Zdziary spiritualis, gen. Nicolaus Grzibowski succamerarius Varsoviensis tenutarius villae spiritualis Zdziary, man. 4 1/4.3

(…).”

[Poniżej moje tłumaczenie fragmentu powyższego tekstu. Prosiłbym tylko podchodzić do niego ostrożne, bo łacina nie jest moją mocną stroną]

„Zdziary duchowne, gen. Mikołaj Grzybowski podkomorzy warszawski dzierżawi (posiada) wieś duchowną Zdziary, man 4 1/4.”

P.S. Wkrótce omówię powyższą wzmiankę.


Przypisy:

 • 1Adolf Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. V. Warszawa 1895, s. 250.
 • 2Ibidem, s. 259.
 • 3Ibidem, s. 279.

Żdżary w świetle spisów miejscowości Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej

Ostatnia aktualizacja: 6.01.2017


1901 rok
Antoni Bobiński, Józef Michał Bazewicz, Przewodnik po Królestwie Polskim, t. I, Warszawa 1901, s. 341.:

 • Wymienienie miejscowości: Żdżary, wieś.
 • Gubernia: Warszawska.
 • Powiat: Warszawski.
 • Gmina: Ożarów.
 • Parafia: Żbików.
 • Okręg sądowy, gminny lub pokoju i miejsce posiedzenia: II Babice.
 • Poczta: Pruszków.
 • Telegraf: Pruszków.
 • Najbliższa stacya kolejowa i jakiej kolei: Pruszków W.-W. (Warszawsko-Wiedeńska).
 • Odległ. wiorst: od m. pow. – 14, od poczty – 4, od telegr. – 4, od st. kol. – 4.

1827 rok
Tabela Miast, Wsi, Osad, Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policyi, Warszawa 1827, s. 325.:

 • Miejscowość: Zdżary.
 • Woj.: mazowieckie.
 • Obw.: warszawski.
 • Pow.: warszawski.
 • Parafia: Żbików.
 • Ilość domów: 5.
 • Ludność ogólna: 51.
 • Własność: prywatna.

Treść dokumentu na mocy którego wieś Żdżary weszła w skład gminy wiejskiej Piastów

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2016.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 lipca 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu samoistnej gminy wiejskiej „Piastów” w powiecie i województwie warszawskim.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770), oraz na zasadzie art. 72 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747) zarządza się co następuje:

Paragraf 1. Z gminy wiejskiej Blizne w powiecie i województwie warszawskim wyłącza się miejscowości: wieś Gołąbki, folwark Gołąbki, cmentarz, osadę włościańską o powierzchni 6 ha 96a zapisaną w tabeli likwidacyjnej wsi Gołąbki pod Nr. 1, osadę włościańską o powierzchni 1ha 14a zapisaną w tabeli likwidacyjnej wsi Gołąbki pod Nr. 3, osadę Gołąbki, osadę Gołąbki A; zaś z gminy wiejskiej Ożarów w tymże powiecie i województwie: kolonję Piastów, wieś Żdżary, wschodnią część wsi Bąki po osadę Bąki-Senatorskie i po kolonję Bąki A, osadę Bąki Senatorskie, kolonję Bąki A: z gminy zaś wiejskiej Skorosze w tymże powiecie i województwie: kolonję Nadziein, osadę Niecki, kolonję Niecki, folwark Niecki – i z wymienionych miejscowości tworzy się samoistną gminę wiejską „Piastów” z siedzibą urzędu gminnego w Piastowie, w tymże powiecie i województwie.

Paragraf 2. Do nowoutworzonej gminy wiejskiej „Piastów” mają zastosowanie przepisy ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747), dotyczące gmin miejskich.

Paragraf 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1930 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski


Źródło: Dz. U. 1929 nr 79 poz. 588 (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19290790588)

Tereny dzisiejszego Piastowa na przestrzeni wieków (mapy)

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2017.


XX WIEK

piastow-w-1944-roku

Ryc.1 Teren dzisiejszego Piastowa w 1944 roku. Fragment zdjęcia lotniczego.
(Źródło: http://zdjecia.geoportal.edu.pl/zdjecia/)
Całe zdjęcie i w większej rozdzielczości można zobaczyć bezpośrednio pod linkiem: http://zdjecia.geoportal.edu.pl/wp-content/uploads/foto1944_pruszkow.jpg.

P40-S32-A_WARSZAWA-WOLA_1936

Ryc.2 Piastów według mapy z 1936 roku (Mapa: PAS 40 – SŁUP 32-A WARSZAWA WOLA, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1936 r.)
(Źródło: http://igrek.amzp.pl/details.php?id=1761483 , http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/025K/P40-S32-A_WARSZAWA-WOLA_1951.jpg)

Piastów w 1934

Ryc.3 Piastów w 1934 roku (Mapa: PAS 39-40 SŁUP 32 WARSZAWA PŁN.-PŁD., Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1934 r.)
(Źródło: https://polona.pl/item/5047591/0)

Piastów 1916

Ryc.4 Tereny dzisiejszego Piastowa według niemieckiej mapy z 1916 roku. (Mapa: Reprodukcja z mapy niemieckiej 1:100.000 z 1916 roku, PAS 40 SŁUP 32 WARSZAWA PŁD., Wydania tymczasowe, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1930 r.)
(Źródło: http://igrek.amzp.pl/details.php?id=11764275)

XIX WIEK

Piastów w 1829
Ryc.5 Tereny dzisiejszego Piastowa w 1829 roku.
(Źródło: http://polona.pl/item/8797363/0/)

Dobra biskupa poznańskiego na Mazowszu w XV wieku (klucz żbikowski). Mapa

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2015.


Klucz żbikowski, XV wieku (Mapa)

Ryc.1 Mapa przedstawiająca dobra biskupa poznańskiego na Mazowszu w XV wieku (klucz żbikowski). Legenda mapy: „czarne koło” – osada; „czarne koło z białym trójkątem w środku i krzyżem na górze” – osada z kościołem parafialnym i dworem biskupa poznańskiego; „(1297)” – pierwsza wzmianka o osadzie w źródłach pisanych.

Powyższą mapę opracowałem na podstawie:

 • Żbików – klucz dóbr, [w:] Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, opracowali Adam Wolff i Kazimierz Pacuski, pod red. Tomasza Jurka, Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, s. 345.
 • Józef Nowacki, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, „Dzieje archidiecezji poznańskiej”, t. II, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1964, s. 146.

PS. Aby zobaczyć mapę w powiększeniu, wystarczy ją kliknąć.

Lista imienna mieszkańców wsi biskupa poznańskiego na Mazowszu w XV wieku (klucz żbikowski) i ich biografie

Ostatnia aktualizacja: 4.07.2015.


ŻDŻARY (własność biskupa poznańskiego; obecnie północna część Piastowa, okolice ulicy Ożarowskiej?):

 • 1480 kmieć Maciej ze Żdżar1
 • 1491 Maciej z Zdżar2

BĄKI (własność biskupa poznańskiego; obecnie północno-wschodnia część Pruszkowa, okolice ulicy Bąki?, przy granicy z Piastowem):

 • 1480 kmieć Jan Skoniec z Bąk3

TWORKOWO (własność biskupa poznańskiego; obecnie Tworki południowo-wschodnia część Pruszkowa, okolice ulicy Wiejskiej i Piastowskiej?, przy granicy z Piastowem):

 • 1454 Maciej włodarz z Tworkowa4
 • 1474 kmieć Stanisław z Tworkowa5
 • 1484 Andrzej Kur z Tworkowa6
 • 1498 Stanisław syn Szczepana Chudka z Tworkowa, mąż Katarzyny Pyrdzyny7
 • 1498 Katarzyna Pyrdzyna (wdowa po Janie Pyrdzynie), żona Stanisława8
 • 1498, 1499 Szczepan Chudy z Tworkowa, ojciec Stanisława9

Żbikowo, Biskupice i Domaniewo w trakcie opracowywania.


Przypisy:
W trakcie opracowywania …