Category Archives: Dobra biskupa poznańskiego na Mazowszu w XV wieku (klucz żbikowski). Mapa

Dobra biskupa poznańskiego na Mazowszu w XV wieku (klucz żbikowski). Mapa

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2015.


Klucz żbikowski, XV wieku (Mapa)

Ryc.1 Mapa przedstawiająca dobra biskupa poznańskiego na Mazowszu w XV wieku (klucz żbikowski). Legenda mapy: „czarne koło” – osada; „czarne koło z białym trójkątem w środku i krzyżem na górze” – osada z kościołem parafialnym i dworem biskupa poznańskiego; „(1297)” – pierwsza wzmianka o osadzie w źródłach pisanych.

Powyższą mapę opracowałem na podstawie:

  • Żbików – klucz dóbr, [w:] Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, opracowali Adam Wolff i Kazimierz Pacuski, pod red. Tomasza Jurka, Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, s. 345.
  • Józef Nowacki, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, „Dzieje archidiecezji poznańskiej”, t. II, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1964, s. 146.

PS. Aby zobaczyć mapę w powiększeniu, wystarczy ją kliknąć.

Reklamy