Category Archives: Historia Piastowa do poprawki

Historia Piastowa do poprawki

Ostatnia aktualizacja: 4.07.2015.


Szukając informacji w internecie na temat najstarszej historii Piastowa, natrafiłem na poniższe strony:

 • Oficjalna strona miasta Piastowa. Napisano tam, że: „Wprawdzie pierwsze wzmianki o osadnictwie na tym terenie pochodzące z XVI w. pozwalają doszukiwać się początków naszego miasta we wsi duchownej Żdżary należącej do parafii Żbików, jednakże okres prawdziwej urbanizacji nastąpił na przełomie XIX i XX w.”

 • Strona Piastowa

  Ryc.1 Fragment oficjalnej strony internetowej Piastowa.
  (Źródło: http://www.piastow.pl/nasze-miasto/historia#cnt)

 • Oficjalna strona Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie. Umieszczona jest tam następująca treść: „Historia powstania tej miejscowości zaczyna się w XVI wieku. Wówczas, na terenie dzisiejszego Piastowa istniały dwie miejscowości: Utrata i Żdżary. Dokumenty parafialne z XVI w.informują, że Żdżary były wsią duchowną należącą do parafii Żbików (obecnie część Pruszkowa).”

 • Błędna historia Piastowa MOK

  Ryc.2 Fragment oficjalnej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie.
  (Źródło: http://www.mokpiastow.pl/index.php/o-nas/13-miasto-piastow)

 • Wikipedia, która zawiera taką informację: „Historia powstania tej miejscowości zaczyna się w XVI wieku. Wówczas, na terenie dzisiejszego Piastowa istniały dwie miejscowości: Utrata i Żdżary. Dokumenty parafialne z XVI w. informują, że Żdżary były wsią duchowną należącą do parafii Żbików (obecnie część Pruszkowa).”

 • Piastów Wikipedia

  Ryc.3 Najstarsza historia Piastowa na Wikipedii (fragment).
  (Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piastów)

 • Strona Powiatu Pruszkowskiego (wersja testowa?): „W XVI w. na terenie dzisiejszego Piastowa istniały dwie miejscowości Utrata i Żdźary”.

 • Powiat Pruszkowski

  Ryc.4 Fragment historii Piastowa na stronie Powiatu Pruszkowskiego.
  (Źródło: http://www.powiat.pruszkow.pl/test.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=37)

Niestety zawierają one błędy. Napiszę o nich niebawem w tym wpisie.

Reklamy