Category Archives: Lista imienna biskupów poznańskich (właściele wsi Żdżary)

Lista biskupów poznańskich, właścicieli wsi Żdżary (klucz żbikowski)

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2015


1286-1297 Jan II Nałęcz 1
1297 – zmarł 1317(?) Andrzej Zaremba2
1317(?) – zmarł 20 VI 1324 Domarad herbu Grzymała3
28 VII 1324 – zmarł 28 VI 1335 Jan III herbu Doliwa4
1335 – zmarł 14 IV 1346 Jan IV Łodzia z Łodzi i Kępy5
19 II 1347 – 17 III 1348 Andrzej z Wiślicy6
17 III 1346/1348 – zmarł 31 V 1355 Wojciech Pałuka7

4 VI 1350 – w Warszawie książę Kazimierz odnowił immunitet dla dóbr biskupstwa poznańskiego; historyk Józef Nowacki uważał, że w tym dokumencie pod określeniem „(…) Stbykowo cum omnibus pertinenciis suis, (…)8” („Żbikowo ze wszystkimi swoimi przyległościami”), a dokładniej pod słowem „pertinenciis” („przyległości”), można doszukiwać się osady Żdżary, obok osad Bąki i Tworkowo.9

11 I 1356 – zmarł 14 II 1374 Jan V Doliwa z Lutogniewa10
7 V 1375 – zmarł 18 III 1382 Mikołaj z Kórnika11
9 VI 1382 – 11 II 1384 Jan książę opolski zwany Kropidło12
3 VI 1384 – 26 I 1394 Dobrogost Nowodworski13
20 VIII 1395 – 16 IV 1399 Mikołaj Kurowski14
16 IV 1399 – 9 VIII 1412 Wojciech Jastrzębiec z Łubnicy15
9 VIII 1412 – zmarł 31 V? 1414 Piotr Wysz Radoliński16
28 IX 1414 – zmarł 24 VIII 1426 Andrzej Łaskarz Gosławski17
15 X 1426 – zmarł 11 II 1427 Mirosław Brudzewski18
21 V 1428 – zmarł 10 XI 1437 Stanisław Ciołek z Ostrołęki i Żelechowa19
16 VII 1438 – zmarł 5 I 1479 Andrzej Bniński20
26 V 1479 – zmarł 24 I 1498 Uriel Górka21

1480 – pierwsza wzmianka o wsi Żdżary w źródłach pisanych; zapisano ją jako własność biskupów poznańskich.22

1491 – druga wzmianka o wsi Żdżary w źródłach pisanych.23

22 X 1498 – zmarł 20 V 1520 Jan Lubrański24
20 VI 1520 – 4 V 1525 Piotr Tomicki25
17 V 1525 – 15 III 1536 Jan Latalski26

1532 – trzecia wzmianka o wsi Żdżary w źródłach pisanych.27


Przypisy:
8 Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza. Dokumenty z lat 1248-1355, cz.2, red. Irena Sułkowska-Kuraś, Stanisław Kuraś, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989, s.313, nr 303.
9 Józef Nowacki, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, „Dzieje archidiecezji poznańskiej”, t. II, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1964, s. 146.

Reklamy