Category Archives: Osadnictwo okolic wsi Żdżary w XVI wieku (mapy)

Osadnictwo okolic wsi Żdżary w XVI wieku (mapy)

Ostatnia aktualizacja: 4.07.15.


Poniżej umieściłem fragmenty map, opracowanych przez historyków. Przedstawiają one osadnictwo na Mazowszu (ryc.2) i okolice Warszawy (ryc.1) w XVI wieku.

Żdżary w XVI wieku

Ryc.1 Mapa przedstawiająca osadnictwo okolic wsi Zdżary w XVI wieku.
(Źródło: fragment mapy z Osadnictwo okolic Warszawy w XVI w., [w:] Atlas historyczny Polski, red. Władysław Czapliński, Tadeusz Ładogórski, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A., Warszawa 1998, s. 23, tablica II.)

Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to brak osady Mieczki, przy osadzie Gołąbki na mapie na ryc.1, a jest ona zaznaczona na mapie na ryc.2. Jest to najprawdopodobniej błąd, bo wieś ta pojawiła się już w źródłach pisanych w 1496 roku1. Oprócz tego warto przyjrzeć się samej osadzie Zdżary na ryc.1. Według legendy tej mapy, wieś ta to własność kościelna (symbol – trójkąt) i jest datowana na XV wiek (kolor żółty).

Żdżary i okolice w XVI wieku

Ryc.2 Mapa przedstawiająca okolice wsi Żdżary w drugiej połowie XVI wieku.
(Źródło: fragment mapy z Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku (część południowa), [w:] Atlas historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku. Część I. Mapa, plany, pod kierunkiem Władysława Pałuckiego opracowali Anna Dunin-Wąsowicz, Irena Gieysztorowa, Józef Humnicki, Wanda Lewandowska, Kazimierz Pacuski, Henryk Rutkowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973)

PS. W XV wieku osadnictwo okolic Żdżar wyglądało nieco inaczej. Niektóre z osad na powyższych mapach miały inne nazwy, a pomiędzy Konotopą, Ożarowem, Broniszami, Gołąbkami, istniały wówczas jeszcze dwie osady. Były to Orły2 i Bożejki3, a zaniknęły one w XVI wieku.


Przypisy:
W trakcie opracowywania …

Reklamy