Category Archives: Położenie dawnej wsi Żdżary na tle zabudowy dzisiejszego Piastowa (mapa)

Położenie dawnej wsi Żdżary na tle dzisiejszej zabudowy Piastowa (mapa)

Ostatnia aktualizacja: 8.04.2015.


Zdzary

Ryc.1 Mapa przedstawiająca przybliżony obszar zabudowy wsi Żdżary w XIX wieku na tle zabudowy dzisiejszego Piastowa. Położenie wsi zaznaczyłem kolorem czerwonym, na fragmencie mapy Piastowa z biuletynu informacyjnego („Piastów. Biuletyn Informacyjny Burmistrza i Rady Miejskiej. 2002-2006”, Nr Listopad 2006, s. 48).

Czy w tym miejscu znajdowały się siedliska (działki) mieszkańców tej osady w średniowieczu, a wśród nich między innymi siedlisko kmiecia Macieja, wymienionego w księdze sądowej ziemi warszawskiej w 1480 roku. Trudno mi na to pytanie udzielić odpowiedzi, z powodu braku badań archeologicznych. Nie da się więc wskazać palcem i jednoznacznie powiedzieć z całą pewnością, że tak, to tutaj wtedy były domy.

UWAGI: Lokalizację obszaru zabudowy wsi Żdżary dokonałem na podstawie analizy map z XIX i 1 połowy XX wieku. Dzisiejsza ul. Ożarowska, to ulica, wzdłuż której były wznoszone domy po obu jej stronach w tym okresie, to znaczy w XIX w.

Reklamy