Category Archives: Teren dawnej wsi Żdżary. Stan obecny (zdjęcia)

Teren dawnej wsi Żdżary. Stan obecny (zdjęcia)

Ostatnia aktualizacja: 24.03.2015.


Widok od ul Lisa Kuli fot 1
Ryc.1 Widok od ul. Podpułkownika Leopolda Lisa-Kuli.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Widok od ul Lisa Kuli fot 2
Ryc.2 Widok od ul. Podpułkownika Leopolda Lisa-Kuli.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Widok od ul Lisa Kuli fot 3
Ryc.3 Widok od ul. Podpułkownika Leopolda Lisa-Kuli.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Widok od Zbikowki fot 1
Ryc.4 Widok od Żbikówki (rów), zwanej też Kanałem Konotopskim.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Widok od Zbikowki fot 2
Ryc.5 Widok od Żbikówki (rów), zwanej też Kanałem Konotopskim.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Widok od Zbikowki fot 3
Ryc.6 Widok od Żbikówki (rów), zwanej też Kanałem Konotopskim.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Zbikowka
Ryc.7 Widok na Żbikówkę (rów), zwanej też Kanałem Konotopskim.
Obecnie wyznacza północną granicę Piastowa.
Dawniej rzeczka. Po jej obu brzegach rozciągały się niegdyś podmokłe łąki. Prawy dopływ rzeki Utraty.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Widok od Piasta
Ryc.8 Widok od ul. Piasta.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Widok od Sowińskiego
Ryc.9 Widok od ul. Generała Józefa Sowińskiego.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Widok z ul Ozarowskiej fot 1
Ryc.10 Widok od ul. Ożarowskiej.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Widok od ul. Ozarowskiej fot 2
Ryc.11 Widok od ul. Ożarowskiej.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Widok od ul. Ozarowskiej fot 3
Ryc.12 Widok od ul. Ożarowskiej.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Widok z ul. Ozarowskiej fot 4
Ryc.13 Widok od ul. Ożarowskiej.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Widok z ul. Ozarowskiej fot 5
Ryc.14 Widok od ul. Ożarowskiej.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Widok na ul. Ozarowską
Ryc.15 Widok na przedłużenie ul. Ożarowskiej.
Stan na 10.03.2015. Fot. R. Jankowski. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Reklamy