Category Archives: Wieś Żdżary na mapach od końca XVIII wieku i na zdjęciach lotniczych

Wieś Żdżary na mapach od końca XVIII wieku i na zdjęciach lotniczych

Ostatnia aktualizacja: 9.07.2015.Zdzary w 1980

Ryc.1 Zabudowania na terenie dawnej wsi Żdżary w 1980 roku.
(Źródło: fragment zdjęcia lotniczego umieszczonego na pierwszym piętrze Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowe, przy ul. Warszawskiej 24)

Zdzary w 1947
Ryc.2 Zabudowania terenu dawnej wsi Żdżary w 1947 roku.
(Źródło: fragment zdjęcia lotniczego umieszczonego na pierwszym piętrze Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowe, przy ul. Warszawskiej 24)

Zdzary w 1934
Ryc.3 Żdżary i teren dzisiejszego Piastowa na mapie „Warszawa. I arkusz zbiorowy: Pas 39-40, Słup 32” z 1934 r.
(Źródło: http://polona.pl/item/5047591/0/)


Zdzary i Utrata w 1915

Ryc.4 Miasto Utrata (południowa część Piastowa) i Żdżary na mapie z 1915 r.
(Źródło: http://www.rodpruszkow.nstrefa.pl/index.php?adres=prusz-hist.htm)

Zdzary w 1866
Ryc.5 Na mapie „Varsovia” z 1866 roku są zaznaczone Wieś Żdżary oraz rzeka (prawy dopływ rzeki Utraty), obecnie rów zwany Żbikówką lub Kanałem Konotopskim. Dzisiaj rzeczka ta wyznaczą północną granicę Piastowa.
(Źródło: http://polona.pl/item/8214786/1/)

Zdzary w 1845
Ryc.6 Wieś Żdżary i północna część obecnego Piastowa na mapie „Plan des environs de Varsovie” z 1845 roku.
(Źródło: http://polona.pl/item/8797364/1/)

zdzary w latach 1822-1831
Ryc.7 Wieś Żdżary oraz północna część dzisiejszego Piastowa
w latach 1822-1831.
Fragment mapy topograficznej Królestwa Polskiego, opracowanej przez Kwatermistrzostwo Gen. W.P. w latach 1822-1831, ale dokończonej przez rosyjski Korpus Topografów pod kierunkiem gen. Karola Richtera w latach 1832-1843. Fragment ten to Kol. IV, Sek. III i IV.
(Źródło: http://polona.pl/item/3742198/24/)

zdzary w 1829
Ryc.8 Żdżary i teren dzisiejszego Piastowa w 1829 roku.
(Źródło: http://polona.pl/item/8797363/0/)

Według „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, wieś Żdżary miała 5 domostw w 1827 roku.1

zdzary w 1794
Ryc.9 Żdżary na mapie „Okolicy Warszawy w Diametrze Piaciu mil” z 1794 roku, wydanej w Berlinie przez „im Verlag Simon Schropp & Comp”.
(Źródło: http://polona.pl/item/7983618/0/)

zdzary w 1794 roku
Ryc.10 Żdżary na mapie „Okolicy Warszawy w diametrze pięciu mil” Karola de Perthées z 1794 roku.
(Źródło: http://polona.pl/item/3765791/0/)

PS. Polecam również stronę „Historyczne mapy Pruszkowa i okolic”, gdzie można zobaczyć teren Piastowa w latach 1838, 1914, 1924, 1934, 1941, wraz z naniesioną na nie mapą Google. Oprócz tego warto zajrzeć na stronę MAPSTER. Opublikowano tam mapę, przedstawiającą Piastów i okolice w 1936 roku.


Przypisy:
1„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, red. Bronisław Chlebowski, t. XIV, Warszawa 1895, s. 751.

Reklamy