Category Archives: Wieś Żdżary w świetle badań archeologicznych

Wieś Żdżary w świetle badań archeologicznych

Ostatnia aktualizacja: 23.03.2015.


Czy prowadzono badania archeologiczne w północnej części Piastowa, aby potwierdzić lub wykluczyć położenie tam osady średniowiecznej Żdżary? Czy próbowano poznać jej zabudowę i kulturę materialną jej mieszkańców?

Na chwilę obecną trudno jest mi udzielić odpowiedzi na te pytania. Dotychczas nie natknąłem się na jakąkolwiek wzmiankę w literaturze przedmiotu na ten temat, także w czasopiśmie „Informator Archeologiczny”. Poza tym jako osoba nie będąca pracownikiem żadnej placówki badawczej z zakresu historii, czy archeologii, nie mam dostępu do wyników badań powierzchniowych archeologów, prowadzonych w całej Polsce od 1978 roku, w ramach projektu „Archeologiczne Zdjęcia Polski”.

Reklamy