Category Archives: Żdżary według rejestrów poborowych z wieków XVI-XVIII

Żdżary według rejestrów poborowych z wieków XVI-XVIII

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017.


We wsi Żdżary (Zdziary) pobierano podatek:

  • za 4 1/4 łana w 1580 r.1,
  • za 4 1/2 łana w 1652 r.2,
  • od 3 domów w 1661 r.3,
  • od 4 dymów włościańskich i 1 dymu innego w 1775 r.4,
  • od 4 dymów w 1789 r.5.

Przypisy:

  • 1Adolf Pawiński, Polska w XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. V, Warszawa 1895, s. 279.; 4 1/2 łana jest w: Witold Małcużyński, Rozwój terytorialny miasta Warszawy, Warszawa 1900, s. 195.
  • 2Witold Małcużyński, Rozwój terytorialny miasta Warszawy, Warszawa 1900, s. 195.
  • 4Ibidem, s. 195.
  • 2Ibidem, s. 195.
  • 5Ibidem, s. 195.
Reklamy