Category Archives: Źródła pisane i dokumenty dotyczące osady Żdżary (XVI-XX wiek)

Osada Żdżary w świetle wzmianki w księdze poborowej z 1580 roku

Ostatnia aktualizacja: 6.01.2017.


[Wersja oryginalna: łacina]

„4. DISTRICTUS VARSCHOVIENSIS.
Illius partis Histulae.
1580.
(Ks. pobor. 28).1

(…)

DISTRICTUS TERRAE VARSOVIENSIS
ex hac parte Histulae.2

(…)

Parochia Żbikow.

(…)

Zdziary spiritualis, gen. Nicolaus Grzibowski succamerarius Varsoviensis tenutarius villae spiritualis Zdziary, man. 4 1/4.3

(…).”

[Poniżej moje tłumaczenie fragmentu powyższego tekstu. Prosiłbym tylko podchodzić do niego ostrożne, bo łacina nie jest moją mocną stroną]

„Zdziary duchowne, gen. Mikołaj Grzybowski podkomorzy warszawski dzierżawi (posiada) wieś duchowną Zdziary, man 4 1/4.”

P.S. Wkrótce omówię powyższą wzmiankę.


Przypisy:

 • 1Adolf Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. V. Warszawa 1895, s. 250.
 • 2Ibidem, s. 259.
 • 3Ibidem, s. 279.
Reklamy

Żdżary w świetle spisów miejscowości Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej

Ostatnia aktualizacja: 6.01.2017


1901 rok
Antoni Bobiński, Józef Michał Bazewicz, Przewodnik po Królestwie Polskim, t. I, Warszawa 1901, s. 341.:

 • Wymienienie miejscowości: Żdżary, wieś.
 • Gubernia: Warszawska.
 • Powiat: Warszawski.
 • Gmina: Ożarów.
 • Parafia: Żbików.
 • Okręg sądowy, gminny lub pokoju i miejsce posiedzenia: II Babice.
 • Poczta: Pruszków.
 • Telegraf: Pruszków.
 • Najbliższa stacya kolejowa i jakiej kolei: Pruszków W.-W. (Warszawsko-Wiedeńska).
 • Odległ. wiorst: od m. pow. – 14, od poczty – 4, od telegr. – 4, od st. kol. – 4.

1827 rok
Tabela Miast, Wsi, Osad, Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policyi, Warszawa 1827, s. 325.:

 • Miejscowość: Zdżary.
 • Woj.: mazowieckie.
 • Obw.: warszawski.
 • Pow.: warszawski.
 • Parafia: Żbików.
 • Ilość domów: 5.
 • Ludność ogólna: 51.
 • Własność: prywatna.

Treść dokumentu na mocy którego wieś Żdżary weszła w skład gminy wiejskiej Piastów

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2016.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 lipca 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu samoistnej gminy wiejskiej „Piastów” w powiecie i województwie warszawskim.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770), oraz na zasadzie art. 72 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747) zarządza się co następuje:

Paragraf 1. Z gminy wiejskiej Blizne w powiecie i województwie warszawskim wyłącza się miejscowości: wieś Gołąbki, folwark Gołąbki, cmentarz, osadę włościańską o powierzchni 6 ha 96a zapisaną w tabeli likwidacyjnej wsi Gołąbki pod Nr. 1, osadę włościańską o powierzchni 1ha 14a zapisaną w tabeli likwidacyjnej wsi Gołąbki pod Nr. 3, osadę Gołąbki, osadę Gołąbki A; zaś z gminy wiejskiej Ożarów w tymże powiecie i województwie: kolonję Piastów, wieś Żdżary, wschodnią część wsi Bąki po osadę Bąki-Senatorskie i po kolonję Bąki A, osadę Bąki Senatorskie, kolonję Bąki A: z gminy zaś wiejskiej Skorosze w tymże powiecie i województwie: kolonję Nadziein, osadę Niecki, kolonję Niecki, folwark Niecki – i z wymienionych miejscowości tworzy się samoistną gminę wiejską „Piastów” z siedzibą urzędu gminnego w Piastowie, w tymże powiecie i województwie.

Paragraf 2. Do nowoutworzonej gminy wiejskiej „Piastów” mają zastosowanie przepisy ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747), dotyczące gmin miejskich.

Paragraf 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1930 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski


Źródło: Dz. U. 1929 nr 79 poz. 588 (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19290790588)